SYSTEMY WYNAGRADZANIA

Pracę nad systemem wynagradzania rozpoczynamy od badania obecnych praktyk płacowych organizacji. Pozwala to na analizę w aspekcie spójności, motywacyjności, konkurencyjności oraz efektywności kosztowej. Badanie stanowi materiał wyjściowy w różnych obszarach zarządzania polityką wynagrodzeń.

NASZA OFERTA OBEJMUJE

1. PROJEKTOWANIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH

 

Przejrzyste zasady ustalania wynagrodzeń, podwyżek i zmian stanowisk

2. TWORZENIE SYSTEMÓW PREMIOWYCH

 

Projektowanie i wdrażanie systemów motywacyjnych, dopasowanych do specyfiki firmy i struktury stanowisk

3. OPTYMALIZACJĘ SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

 

Opracowanie efektywnej motywacyjnie i kosztowo struktury płac i świadczeń

PROJEKTOWANIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH

Nasze usługi:

 

 - Analiza obecnej struktury wynagrodzeń pod kątem istniejącego systemu lub płacowych praktyk rynkowych

 

- Zdefiniowanie optymalnej struktury wynagrodzeń dla stanowisk w organizacji  (liczby i nazewnictwa poziomów)

 

 - Określenie kryteriów różnicowania poziomów stanowisk w ramach tej samej funkcji

 

 - Stworzenie mapy stanowisk wraz z przypisaniem do odpowiednich poziomów kwalifikacyjnych

 

 - Przygotowanie tabel płacowych

 

 - Opracowanie nowego regulaminu wynagradzania

 

TWORZENIE SYSTEMÓW PREMIOWYCH

Nasze usługi:

 

 - Ocena efektywności systemów premiowania pod kątem spójności ze strategią firmy i motywacji pracowników, a także w odniesieniu do praktyk rynkowych

 

- Identyfikacja obszarów usprawnień

 

 - Projektowanie rozwiązań, w tym:

• Definiowanie kryteriów premiowania i grup premiowych

• Określenie typu systemu i częstotliwości wypłat

• Wysokość premii – analiza finansowa dostosowanie do praktyk rynkowych i budżetu firmy

• Opracowanie mechanizmów naliczania premii

 

 - Opracowanie regulaminów bądź instrukcji premiowania

 

OPTYMALIZACJA SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ

Nasze usługi:

 

 - Ocena efektywności dotychczasowego systemu wynagrodzeń pod kątem najlepszych praktyk rynkowych, spójności wewnętrznej, struktury kosztów i oceny pracowników

 

- Opracowanie dopasowanej do budżetu firmy struktury i składników pakietu wynagrodzeń, w tym: struktury płac zasadniczych, premii i nagród oraz optymalizacji liczby i wysokości dodatków płacowych i pozapłacowych

 

 - Przygotowanie planu wdrożenia i komunikacji do pracowników

 

 - Opracowanie nowego regulaminu wynagradzania

 

 

telefon: +48 606 669 293

email: biuro@goldenspider.pl

 

KEMER PARK

Ul. Starogardzka 42

83-010 Straszyn

 

NIP 584 247 43 33

REGON 367329738

 

Nr konta

92 1160 2202 0000 0003 2648 0196

Wymagany

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

Wymagany

Wymagany